Acasă

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA" TIMIȘ

A.C.N.B. – R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km. Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce i-au fost delegate, privind ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, Regia îndeplineşte funcţia de autoritate de cale navigabilă interioară.

Obiect de activitate

Regia are ca obiect de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare: a) asigurarea gabaritelor minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile, prin dragaje de întreţinere; b) asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare; c) efectuarea de măsurători topohidrografice;

Informații canal

Ultimele rapoarte despre nivelul apei Semnalizare Hartă electronică Puncte critice Aviz către navigatori

Cariere

Posturi vacante disponibile

Anunțuri publice

Conducerea Regiei Autonome A.C.N.B. Timiș vă dorește navigare plăcută!