Anunțuri publice

Publicat, 05.05.2020

În ședința din data de 24.04.2020 Consiliul de Supraveghere din Domeniul Naval, în conformitate cu prevederile art. 66^22 alin (2) lit. ”b”, coroborat cu art.37 alin (2) din O.G. nr. 22/ 1999 (r) privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a avizat normele de fundamentare a tarifelor transmise de Regia Autonomă ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș.

În ședința din data de 04.05.2020 Consiliul de Administrație al R.A. ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș a aprobat prin Hotărârea nr. 13 tarifele practicate de A.C.N.B. – R.A. Timiș, ce vor fi percepute în anul 2020, conform normelor de fundamentare avizate de către Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval, prin Anexa care este parte integrantă din hotărâre.

Având în vedere cele de mai sus publicăm astăzi, 05.05.2020, ora 14.00, în tabelul de mai jos, tarifele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13 din data de 04.05.2020.

 

DenumireData și ora emiterii
HOT CA nr.13-04.05.2020-aprobare tarife 202004.05.2020/-