Avertizor în interes public

Potrivit cadrului legal nou-adoptat (Legea nr. 361/2022), persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

Canale interne – în cadrul entităților publice sau private în care își desfășoară activitatea (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022);

Canale externeAgenția Națională de Integritate precum și alte entități publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. IV din Legea nr. 361/2022);

Divulgare publică – presă, organizații profesionale, sindicale sau patronale, organizații neguvernamentale, comisii parlamentare etc. (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. V din Legea nr. 361/2022).

Legislație, materiale informative, documente utile
Legea nr. 361/ 2022 privind protecția avertizorilor în interes publiclink
Informații generale ale sistemului de avertizare în interes publicprezentare
Informare raportare internăPS-03 RAPORTĂRI INTERNE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII
Raportare internă A.C.N.B.-R.A. TimișFORMULAR-RAPORTARE-INTERNA
Informare ANIlink
Raportare externă ANIplatforma ANI

Persoana desemnată pentru aplicarea prevederilor Legii nr. / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public este dna. Maria Andra BUDURAN, director tehnic în cadrul Regiei Autonome ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș.

Date de contact:

Email: avertizori.integritate@acnb.ro

Telefon: 0356800100; 0769491130.