Buletin informativ legea 544/2001

Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu

A) Actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea Regiei

  • H.G. nr. 451/ 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Regiei Autonome “Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

  • REGULAMENT din 21 iunie 2018 de organizare și funcționare a Regiei Autonome “Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș

B) Structura organizatorică (organigrama) și atribuțiile organelor de conducere și ale structurilor funcționale

C) Coordonatele de contact, respectiv denumire, sediu, numere de telefon, adresă de e-mail, inclusiv datele de contact ale subunităților

D) Programul de funcționare

E) Programul de audiențe

F) Informații financiare – Bugetul de venituri și cheltuieli – Buget

G) Informații financiare – Bilanțul contabil

H) Programele și strategiile proprii

I) Lista cuprinzând documentele de interes public

J) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

K) Modalități de contestare în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

a) Reclamație(1) – reclamație în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin refuz. (.doc si .pdf)

b) Reclamatie(2) – reclamație în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin neprimirea răspunsului. (.doc si .pdf)

A.C.N.B. – R.A. Timiș asigură accesul liber și neîngrădit al persoanelor la informații de interes public, în temeiul și condițiile prevăzute de Legea nr.544/2001 și H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Activitatea de acordare a audiențelor este parte integrantă a asigurării accesului la informații de interes public și este realizată de către directorul general, în calitatea sa de reprezentant legal al Regiei.
Programul de acordare a audiențelor, la nivelul administrației, este:

  • în zilele de luni, între orele 09:00-10:00,
  • excepție fac situațiile în care zilele de luni sunt zile nelucrătoare.

Audiențele se acordă doar în baza aprobării cererii solicitantului de către directorul general și a programării acestora.

Cererea solicitantului de intrare în audiență trebuie să conțină elementele minime și necesare, conform formularului de cerere, care se găsește la Registratura/ Secretariatul Regiei sau care poate fi procurat, prin descărcare, de pe site-ul oficial www.acnb.ro, secțiunea Contact – Audiențe.
Cererile solicitanților se pot depune personal, la sediul/ punctul de lucru al administrației, sau se pot transmite pe email de către solicitanți.

Pentru eficientizarea activității de acordare a audiențelor la nivelul regiei, cât și eliminarea birocrației inutile ce poate interveni, în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

  • Compartimentul Juridic, Achiziții și Comunicare din cadrul A.C.N.B. – R.A. pune la dispoziție formularele de cerere și asigură activitatea de primire și înregistrare a cererilor de înscriere în audiență;
  • Compartimentul Juridic, Achiziții și Comunicare ca și structură care gestionează solicitările de acordare a audiențelor, la nivelul conducerii generale a Regiei, asigură înaintarea acestor cereri către directorul general, în vederea aprobării și, totodată, a programării audienței, în funcție de agenda de lucru;
  • Compartimentul Juridic, Achiziții și Comunicare, contactează solicitantul, telefonic/ prin e-mail, în funcție de datele de contact furnizate în cerere, de către acesta, comunicându-i informații cu privire la aprobarea cererii de acordare a audienței, precum și datele referitoare la ziua și ora acordării audienței;
  • Solicitantul se va prezenta la punctul de lucru din Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.19A, județul Timiș, în ziua și la ora stabilită de către conducerea Regiei pentru acordarea audienței, cu buletinul/ cartea de identitate, respectând reglementările interne și mentionând că are programare în vederea acordării audienței de către conducerea Regiei.