Dezbatere publică

Conform prevederilor Art.37, alin. (2) din OG nr.22/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Cap. 4, Art. 4.3. din Ghidul cu privire la elaborarea și consultarea Normelor de fundamentare a tarifelor practicate de administrațiile aflate sub incidența Ordonanței Guvernului nr.22/1999, începând cu data de 28.08.2023 A.C.N.B. – R.A. Timiș a demarat procedura de consultare cu privire la normele de fundamentare a tarifelor pe care Regia le va practica începând cu data de 01.01.2024.
Termenul limită până la care operatorii economici interesați vor putea formula în scris observații/propuneri/sugestii cu privire la textul normelor este de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului pe website-ul Regiei. Observațiile/propunerile/sugestiile se pot trimite online, pe adresa de email contact@acnb.ro sau direct la punctul de lucru al Regiei aflat în Timișoara, Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 19A, în zilele de L – J în intervalul orar 08:00 – 16:00 și V 08:00 – 13:00.
Datele de contact ale persoanei responsabile, din partea Regiei, pentru relația cu operatorii economici, în cadrul procedurii de consultare sunt:
Cosmin BRADU
email: contact@acnb.ro
tel. 0356 800 100
Toți operatorii economici interesați pot solicita punerea la dispoziție a normelor de fundamentare a tarifelor, prin email sau în scris. În primele 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, operatorii economici interesați au posibilitatea să solicite administrației organizarea unei dezbateri pentru consultări cu privire la normele de fundamentare a tarifelor supuse consultării. Pentru facilitarea discuțiilor, operatorii economici interesați vor transmite Regiei aspectele pe care le doresc să le supună discuțiilor. Consultarea va fi organizată de Regie, în interiorul termenului de 15 zile de la publicarea anunțului.
Data și ora consultării vor fi stabilite de comun acord de către Regie și operatorii economici care au solicitat organizarea acesteia. Regia va publica pe website-ul propriu anunțul cu privire la organizarea întâlnirii de consultare. Acesta va fi afișat și la sediul / punctul de lucru al Regiei, într-un spațiu accesibil publicului.