E-Petiție

E-petitie

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Petițiile pot fi transmise către A.C.N.B. – R.A. Timiș prin una din următoarele modalități:

  • prin transmiterea prin poștă pe adresa: Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 19A, cod poștal 300175, jud. Timiș
  • prin posta electronica la adresa: contact@acnb.ro
  • prin depunere la Registratura, în timpul programului de lucru:  Luni – Joi: 7:30 -16:00, Vineri: 07:30-13:30