Organizare

H.G. NR. 451 DIN 21 IUNIE 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor


ANEXA 1 LA H.G. NR. 451 DIN 21 IUNIE 2018

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş


ANEXA 2 LA H.G. NR. 451 DIN 21 IUNIE 2018 – REGULAMENT

Emblema Regiei Autonome „Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş

Organigrama Regiei Autonome „Administratia Canalului Navigabil Bega” Timiș.