Solicitare informații. Legislație

Persoana desemnată cu asigurarea accesului la informațiile de interes public este:

Dragoș-George GEORGESCU

Date de contact:

Timișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 32, cod poștal 300222

email: dragos.georgescu@acnb.ro,

telefon: 0356.800.100, interior 13

fax: 0356.800.300


ART. 1 – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României. – extras din: LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.

Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu “Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public”  vă punem la dispoziţie următoarele:

Legea nr 544 din 2001 – descărcare

H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descărcare


Orice cerere/reclamație administrativă poate fi transmisă Regiei Autonome ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, prin una din următoarele modalități:

  • fax la numărul: 0356.800.300;
  • prin poștă pe adresa Regiei Autonome ”Administrația Canalului Navigabil” Timiș – Strada Mihai Viteazu nr. 32, Timiș, cod poștal 300222
  • prin depunere la Registratura Regiei Autonome ”Administrația Canalului Navigabil” Timiș – Strada Mihai Viteazu nr. 32, Timiș, cod poștal 300222

În timpul programului de lucru de Luni – Joi (7.30 -16.00) și Vineri (7.30-13.30).

Model formular de solicitare informații publice

Modalități de contestare:

Reclamație(1) Reclamație în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin refuz (.doc si .pdf).

Reclamație(2) Reclamație în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informație prin neprimirea răspunsului (.doc si .pdf).

Lista cuprinzând documentele de interes public. doc + pdf

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de către A.C.N.B. – R.A. Timiș.
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 în anul 2018.