Tarife

Consiliul de Administrație al R.A. ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș a aprobat prin Hotărârea nr. 13 din data de 04.05.2020 tarifele practicate de A.C.N.B. – R.A. Timiș, ce vor fi percepute în anul 2020, conform normelor de fundamentare avizate de către Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval, prin Anexa care este parte integrantă din hotărâre.

HOT CA nr.13-04.05.2020-aprobare tarife 2020