Tarife

Consiliul de Administrație al R.A. ”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș a aprobat prin Hotărârea nr. 23 din data de 25.11.2020 tarifele practicate de A.C.N.B. – R.A. Timiș, ce vor fi percepute în anul 2021, conform normelor de fundamentare avizate de către Consiliul de Supraveghere în Domeniul Naval, prin Anexa care este parte integrantă din hotărâre.

Nr. crt.
Denumire Tarif
Cuantum tarif 2021
UM
1.
Tarif pentru avizare obiective de investiții
2429,45
RON/aviz
2.
Tarif pentru avizare diferite amplasamente
1675,02
RON/aviz