Audiențe

Program de lucru:

Luni – Joi: 07:30-16:00

Vineri: 07:30-13:30

Program de audiențe director general:

Luni: 09:00-10:00

Email: contact@acnb.ro

Adresa:

Sediul social în Timișoara, str. General Magheru nr. 23, jud. Timiș, cod poștal 300321;

Punct de lucru în Timișoara, str. Mihai Viteazu nr. 32, jud. Timiș, cod poștal 300222;

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/ 2553/ 2018

Cod identificare fiscală: RO39669478

Telefon: +40.751.057.929

E-mail: contact@acnb.ro

Regia Autonomă “Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, cu firma A.C.N.B.-R.A. Timiș, este persoană juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile H.G.nr. 451/21.06.2018.

A.C.N.B. – R.A. Timiș îndeplinește funcția de administrație de cale navigabilă interioară pe sectorul românesc al canalului navigabil Bega, în lungime de 42,444 km.

 Audiențe

A.C.N.B. – R.A. Timiș asigură accesul liber și neîngrădit al persoanelor la informații de interes public, în temeiul și condițiile prevăzute de Legea nr. 544/ 2001 și H.G. nr. 123/ 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Activitatea de acordare a audiențelor este parte integrantă a asigurării accesului la informații de interes public și este realizată de către Directorul General, în calitatea sa de reprezentant legal al regiei.
Programul de acordare a audiențelor, la nivelul administrației, este:

  • Luni: 09:00-10:00
  • excepție fac situațiile în care zilele de luni sunt zile nelucrătoare.

Audiențele se acordă doar în baza aprobării cererii solicitantului de către Directorul General și a programării acestora.